Δευτέρα - Παρασκευή. 07:30 - 17:00
Follow us:

Από τον Ιανουάριο του 2015 η εταιρεία μας λειτουργεί σε νέες υπερσύγχρονες και πρότυπες εγκαταστάσεις, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για τη σωστή και ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των εμπορευμάτων σας.

Οι εγκαταστάσεις μας

1.

Υπερυψωμένος στεγασμένος χώρος φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης των προϊόντων που διακινούνται..

2.

Αριθμημένες ράμπες φορτοεκφόρτωσης με ανακλινόμενες γεφυρώσεις για διευκόλυνση του έργου και ταχύτερη εξυπηρέτηση..

3.

Ηλεκτρικοί παλετοφόροι.

4.

6000 τ.μ. περιβάλλον χώρος με χρήση φορτοεκφόρτωσης και άνετων ελιγμών.

5.

Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε όλο το κτίριο.

6.

Ψυχόμενος χώρος.

7.

24ωρη φύλαξη του χώρου.

8.

Πρόσβαση από 2 εισόδους επί των οδών Θεσσαλονίκης 27 και Μακρυγιάννη.

9.

Άνετοι χώροι γραφείων.